Miten kestokatetri ja toistokatetri eroavat toisistaan tuotteina? Näyttävätkö ne samoilta?