Sairauksia miesten ja naisten toistokatetroinnin taustalla

Monet sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa virtsaamisongelmia miehille ja naisille. Kun virtsarakko ei tyhjene kunnolla, pitää rakko tyhjentää katetroimalla säännöllisesti ja täydellisesti omatoimisella toistokatetroinnilla.

Neurologiset vauriot tai sairaudet

Hermostoperäiset häiriöt, kuten selkäydinvamma, MS-tauti, selkärankahalkio, diabetes ja halvaus voivat aiheuttaa virtsarakon toimintaongelmia esimerkiksi virtsankarkailua (inkontinenssi) tai virtsaumpea (rakko ei tyhjene).

Eturauhasongelma
Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali miehen ikääntymiseen liittyvä ilmiö. Suurentunut eturauhanen aiheuttaa erilaisia oireita, kuten tihentynyttä virtsaamistarvetta, virtsaamispakkoa ja pidätyskyvyn häiriöitä. Pitkälle kehittyessään eturauhasvaivat voivat johtaa jopa virtsaumpeen, jolloin virtsaaminen ei onnistu lainkaan ilman apuvälineitä.

Venynyt virtsarakko
Virtsarakko voi venyä esimerkiksi synnytyksen tai leikkauksen yhteydessä.

Virtsatieinfektio / virtsarakkotulehdus
Yleisin virtsatieinfektio on virtsarakkotulehdus. Tyypillisiä virtsarakkoinfektion oireita ovat tihentynyt virtsaamistarve, kirvely ja alavatsan jomotus. Myös kuume, pahoinvointi ja selkäkivut voivat olla merkkejä virtsatieinfektiosta.

Virtsaumpi
Virtsaummella tarkoitetaan sitä, että virtsaa kertyy rakkoon, mutta sitä ei saada virtsatuksi. Virtsaummen taustalla voi olla vamma virtsateissä, heikentyneet virtsarakon lihakset, eturauhasen liikakasvu tai neurologinen sairaus, joka häiritsee aivojen ja rakon välisten viestien kulkua.

Yliaktiivinen rakko
Yliaktiivisen virtsarakon oireita ovat äkillinen voimakas virtsaamisen tarve ja siihen liittyvä virtsankarkailu (inkontinenssi).

Muita syitä virtsarakon toimintaongelmiin ovat:

Naisten ja miesten katetrit
Virtsarakon tyhjentämiseen käytetään kertakäyttöisiä hydrofiilisia toistokatetreja, naiset esim. SpeediCath® Compact Eve –katetria ja miehet SpeediCath® Compact Male -katetria . Katetrituotteet ovat joko heti käyttövalmiita eli valmiiksi nesteeseen pakattuja katetreja tai ovat käytettävissä, kun pakkaus täytetään vedellä katetrin pinnan liukastamiseksi.

Katetrin koko määritetään yhdessä katetreja määräävän henkilön kanssa.

Miehet voivat käyttää katetria, jossa on suora kärki (Nelaton-malli) tai katetria, jossa taivutettu kärki (Tiemann-malli). Toistokatetroinnin opetustilanteessa voi kokeilla, kumpi malli sopii parhaiten.

 

Katso naisen katetrointi ohjeet videolta > Naisten katetrointiopas

Katso miehen katetrointi ohjeet videolta > Miesten katetrointiopas